શું તમને યાદ છે ૯૦ ના દશકની યાદગાર આ પ્રોડક્સ જે આજે બંધ થઈ ગઈ છે? આવો જાણીએ કેમ…. શું તમે જાણો છો તમારા બોલીવુડના ફેવરીટ કલાકારની કઈ-કઈ બ્રેન્ડ છે??? અલકા યાગ્નિક ને રેયર હિયરીંગ લોસ એટલે કે બહેરાપણું નો શિકાર બની અપકમિંગ ટોપ-૩ કાર સ્કીન અનઇવન કે કાળી પડી ગઈ હોય તો શું કરવું??