કાયદાના ફાયદા 1330 | ખંડણી તથા માનહાનિ અંગે કાયદા | VR LIVE

0
100
કાયદાના ફાયદા 1330 | ખંડણી તથા માનહાનિ અંગે કાયદા | VR LIVE
કાયદાના ફાયદા 1330 | ખંડણી તથા માનહાનિ અંગે કાયદા | VR LIVE

ખંડણી તથા ‘માનહાનિ’અંગે કાયદા Laws on extortion and ‘defamation’

extortion ખંડણી માંગવી કે સોપારી આપવી જેવા ગુન્હાઓમાં સજા

તોડ્કાંડ extortion પર સજાની જોગવાઈ

રૂપિયાની extortion પઠાણી ઉઘરાણી પર ક્યા ફરિયાદ કરવી ?

જાણો વ્યાજખોરો extortion પર થતી કાર્યવાહી

ખંડણી માંગવીextortion તે આતંકી પ્રવુત્તિમાં ગણાય ?

જાણો શું છે ‘માનહાનિ’ ‘defamation’ ના કાયદાઓ

માનહાનિ ‘defamation’ એટલે શું?

‘defamation’ માનહાનિના નિયમો શું છે?

માનહાનિનો કેસ શું છે?

સાયબર ‘defamation’ માનહાનિ કાયદો

માનહાનિ કેસમાં સજાની જોગવાઈ

માનહાનિ કેસના આવેલા ચુકાદા અને ઉદાહરણ

જાણો ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ

ધ ગુજરાત કંટ્રોલ ઓફ ટેરરિઝમ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ એક્ટ-૨૦૧૫


Discover more from VR LIVE GUJARAT: Gujarat News

Subscribe to get the latest posts to your email.