કાયદાના ફાયદા 1329 | POLICE પોલીસ વિભાગના કાયદા | VR LIVE

0
122
કાયદાના ફાયદા 1329 | POLICE પોલીસ વિભાગના કાયદા | VR LIVE
કાયદાના ફાયદા 1329 | POLICE પોલીસ વિભાગના કાયદા | VR LIVE

POLICE LAW પોલીસ વિભાગના કાયદા

પોલીસમાં ફરિયાદ કરવા માટે શું નિયમો છે ?

POLICE પોલીસ ક્યારે કોઈની ધરપકડ કરી શકે છે?
કસ્ટડી અને ધરપકડ વચ્ચે શું તફાવત છે?
POLICE પોલીસ ક્યારે કોઈની ધરપકડ કરી શકતી નથી?
મહિલાની ધરપકડ કરતી વખતે પોલીસના નિયમો
POLICE પોલીસ સ્ટેશનમાં મારપીટ કે હિંસા થાય તો ?
પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર ન નોંધે તો શું કરવું ?