કાયદાના ફાયદા 1328 | Elections ચૂંટણી લડવા માટેના કાયદા અને નિયમો | VR LIVE

0
140
કાયદાના ફાયદા 1328 | Elections ચૂંટણી લડવા માટેના કાયદા અને નિયમો | VR LIVE
કાયદાના ફાયદા 1328 | Elections ચૂંટણી લડવા માટેના કાયદા અને નિયમો | VR LIVE

Elections ચૂંટણી લડવા માટેના કાયદા અને નિયમો
કોણ લડી શકે ચૂંટણી ?
ધારાસભ્ય કે સંસદ સભ્યની Elections ચૂંટણીના કાયદા
રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણીના નિયમ
રાજ્યસભા ચૂંટણી Elections માટેના નિયમ
લોકસભા ચૂંટણી કોણ લડી શકે
સરપંચની ચૂંટણી Elections માટે નિયમો
ઉમેદવારની વય મર્યાદા કેટલી છે
ઉમેદવારોએ આપવી પડતી માહિતી
પક્ષ પલટો કરનાર ઉમેદવાર ચૂંટણી લડી શકે ?
ઉમેદવાર ચૂંટણી પ્રચાર માટે કેટલો ખર્ચ કરી શકે
મતદારો માટેના નિયમો અને કાયદા
નોટા એટલે શું ?
રાજકીય પક્ષો માટેના નિયમો
ચૂંટણી પંચ ફરિયાદ સામે કેવી કાર્યવાહી કરી શકે
એક ઉમેદવાર બે બેઠકો પર ચૂંટણી નહીં લડી શકે ?
ઉમેદવાર પર ક્રિમીનલ કેસ હોય તો ચૂંટણી લડી શકે ?