કાયદાના ફાયદા 1303 | ઓનલાઈન ફ્રોડ | VR LIV

  0
  106
  ઓનલાઈન ફ્રોડ
  ઓનલાઈન ફ્રોડ

  વિષય- Law ઓનલાઈન ફ્રોડ
  મંદિરના નામે ઓનલાઈન મેસેજ આવે તો સાવધાન
  Law હોટેલ બુકિંગ ઓનલાઈન કરાવતા પહેલા ચેતી જજો
  ઓનલાઈન છેતરપિંડી થાય તો શું કરવું ? Law
  જાણો સાઈબર ફ્રોડ અને કાયદા
  ઓનલાઈન ઉપકારણના ઓર્ડરમાં થાય છે ફ્રોડ
  ઓનલાઈન મંગાવેલી વસ્તુ ન મળે તો શું કરવું ?
  સાઈબર ફ્રોડ અંગે ક્યા ફરિયાદ કરવી ?


  Discover more from VR LIVE GUJARAT: Gujarat News

  Subscribe to get the latest posts to your email.