OFFBEAT 282 | અબ્દુલ કલામ આઝાદ

0
93
અબ્દુલ કલામ આઝાદ
અબ્દુલ કલામ આઝાદ

ઓફબીટ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું અબરાર અલવી ઓફબીટ કાર્યક્રમમાં વાત કરવી છે  ડૉ એપીજે અબ્દુલ કલામ આઝાદ અંગે.જેમેને સમગ્ર દેશ કરે છે સલામ .તો જાણીએ વ્યક્તિ વિશેષ અબ્દુલ કલામ અંગે આ કાર્યક્રમમાં

અબ્દુલ કલામ આઝાદ