Category: Family Doctor – Program

Family Doctor 11912 | સ્વાઇન ફ્લૂ | VR LIVE

દેશમાં સ્વાઈન ફ્લૂના કેસોમાં વધારો થયો છે તેથી જયારે પણ આપણને સામાન્ય તાવ, સાંધામાં દુખાવો,પેટમાં દુઃખાવો જેવા લક્ષણો નજરે પડે તો સૌને ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. બાળકોને સ્વાઈન ફ્લૂની રસી દર વર્ષે મુકાવવી જોઈએ. છ માસથી મોટા બાળકો...

Read More