કાયદાના ફાયદા 1336 | CAA – નાગરિકતા સુધારા કાયદો | VR LIVE

0
175
કાયદાના ફાયદા 1336 | CAA -નાગરિકતા સુધારા કાયદો
કાયદાના ફાયદા 1336 | CAA -નાગરિકતા સુધારા કાયદો

CAA -નાગરિકતા સુધારા કાયદો


જાણો સીએએ કાયદો શું છે
3 દેશોના 6 લઘુમતીઓને મળશે નાગરિકતા
કેવી રીતે મળશે ભારતની નાગરિકતા
નાગરિકતા માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

Capture 12


નાગરિકતા સંશોધન કાયદો અને ગેરમાન્યતાઓ
નાગરિકતા સંશોધન કાયદો દેશ ભરમાં લાગુ
નાગરિકતા સંશોધન કાયદો શું છે?
લાગુ થવાથી દેશમાં શું ફેરફાર થશે

Capture 1 1
WhatsApp Image 2024 03 12 at 19.25.51 1


નાગરિક હકક રક્ષણ અધિનિયમ ૧૯૫૫ની ખાસ જોગવાઇઓ
સમાન નાગરિક ધારો (યુનિફૉર્મ સિવિલ કોડ) વિષે જાણો
ભારતનું બંધારણ અને સમાન નાગરિક ધારો જાણો