કાયદાના ફાયદા 1312 | POLICE પોલીસ વિભાગના કાયદા | VR LIVE

0
84
Power Play 1501 | લોકસભા ચૂંટણીનો ધમધમાટ | VR LIVE
Power Play 1501 | લોકસભા ચૂંટણીનો ધમધમાટ | VR LIVE

પોલીસ વિભાગના કાયદા POLICE
POLICE પોલીસમાં ફરિયાદ કરવા માટે શું નિયમો છે ?
પોલીસ POLICEક્યારે કોઈની ધરપકડ કરી શકે છે?
કસ્ટડી અને ધરપકડ વચ્ચે શું તફાવત છે?
પોલીસ POLICE ક્યારે કોઈની ધરપકડ કરી શકતી નથી?
મહિલાની ધરપકડ કરતી વખતે પોલીસના નિયમો
પોલીસPOLICE સ્ટેશનમાં મારપીટ કે હિંસા થાય તો ?
પોલીસ POLICE સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર ન નોંધે તો શું કરવું ?