પંજાબ સરકાર એક્શનમાં, શાળાઓમાં નવા આચાર્યોની નિમણૂકના તાત્કાલિક આદેશ કર્યા

0
150
પંજાબ સરકાર
પંજાબ સરકાર

પંજાબ સરકાર SOE, DIET, મેરિટોરિયસ શાળાઓમાં નવા આચાર્યોની નિમણૂક કરવાના આદેશો જારી કર્યા છે, જેના કારણે શિક્ષણ વિભાગ સંચાલકીય જરૂરિયાતો અને જાહેર હિતને ધ્યાનમાં રાખીને શાળાઓમાં નવા આચાર્યોની નિમણૂક કરી રહ્યું છે. શિક્ષણ વિભાગમાં પોસ્ટિંગ માટે ઉપલબ્ધ PES ઉપલબ્ધ છે. (ગ્રુપ-એ) સંવર્ગના અધિકારીઓની ખાલી પડેલી જગ્યાઓ સામેની બદલી/પોસ્ટિંગ   કરવામાં આવેશે.  

પંજાબ સરકાર

પંજાબ સરકાર દ્વારા આ આદેશ તાત્કાલિક અસરથી જારી કરવામાં આવ્યો છે. આ આદેશો સક્ષમ અધિકારીની મંજૂરી પછી જારી કરવામાં આવ્યો છે. જાહેર કરવામાં આવેલા આદેશમાં સંબંધિત અધિકારીઓને સૂચના આપવામાં આવી છે કે  તેઓ પોતાને છુટ્ટા સમજે અને તેમની હાજરી અહેવાલ સબમિટ કર્યા પછી ઈ-પંજાબ સ્કૂલ પર તેમનો ડેટા અપલોડ કરવાની ખાતરી કરે.

પંજાબ સરકાર

પંજાબ સરકારે P.E.S. આગળના આદેશો સુધી બંધ રાખવા પણ આદેશ

તમને જણાવી દઈએ કે આ સાથે સરકારે સંચાલકીય જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને, P.E.S. આગળના આદેશો સુધી બંધ રાખવા પણ આદેશ કર્યો છે. (શાળા અને નિરીક્ષણ સંવર્ગ) જૂથ-એ અધિકારીઓને બદલીના ઓર્ડર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. શિક્ષણ મંત્રીની મંજુરી બાદ તાત્કાલિક અસરથી અમલ કરવા આદેશો જારી કરાયા છે. સંબંધિત અધિકારીઓને સૂચના આપવામાં આવી છે કે તેઓ તેમના નવા પોસ્ટિંગના સ્થળે તાત્કાલિક  હાજરી  સબમિટ કરે.   

તમે આ પણ વાંચી શકો છો

बच्ची को टॉफी की लालच दे कर रेप की कोशिश करने वाला आरोपी लुधियाना पुलिस के हवाले


Discover more from VR LIVE GUJARAT: Gujarat News

Subscribe to get the latest posts to your email.