કરુણા અને વ્યક્તિ વિશેષ – ખજૂરભાઈ

0
106
કરુણા અને વ્યક્તિ વિશેષ - ખજૂરભાઈ
કરુણા અને વ્યક્તિ વિશેષ - ખજૂરભાઈ

ઓફબીટ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું અબરાર અલવી.ઓફબીટમાં આજે વાત કરવી છે.યુ ટ્યુબર અને ગુજરાતના સોનુ સુદ તરીકે ઓળખાતા નીતિન જાની ઉર્ફ ખજૂર ભાઈની.તો જાણીએ યુટ્યુબમાં કમેડી કરીને દિલ જીતનાર ખજૂરભાઈ અંગે આ કાર્યક્રમમાં